STUDIO REPRODUKČNÍ FOTOGRAFIE A FINE ART TISKU


Naše studio se dlouhodobě zabývá zpracováním digitálních dat pro různé tiskové technologie.

Samostatnou kapitolu tvoří digitalizace uměleckých artefaktů a jejich následná interpretace v tisku.

V této oblasti poskytujeme exklusivní servis kompletního zpracování od reprodukční fotografie, přes její počítačovou postprodukci až po následný certifikovaný nátisk, garantující barevnou shodu v rámci finálního ofsetového tisku.