STUDIO REPRODUKČNÍ FOTOGRAFIE A FINE ART TISKU


Naše studio se dlouhodobě zabývá zpracováním obrazových digitálních dat pro různé tiskové technologie.

Samostatnou kapitolu tvoří digitalizace uměleckých artefaktů a jejich následná interpretace v tisku.

V této oblasti poskytujeme exklusivní servis kompletního zpracování od reprodukční fotografie, přes její počítačovou postprodukci až po zhotovení certifikovaného nátisku, garantujícího barevnou shodu obrazových dat a finálního ofsetového tisku.